DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

Velká cena Rakovej 2011

1.miesto + traťový rekord - 13:802

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká