DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

Podvysoká na domácej súťaži 2010

3.miesto
 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká