DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

O pamätnú prilbu zakladateľa DHZ Bytča

1.miesto
 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká