DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

Návsí 16. 08. 2008

Podvysoká - Návsi.mpg, (3.89MB)

Podvysoká - 2 miesto s časom 14:72

V ten istý deň sme boli aj Bocanovicách, kde sa nám podarilo skončiť na 1.mieste. V Bocanovicách boli podmienky dosť sťažené. Tam kde rozdelovač zaklakne bola zákruta asi (45° uhol). Okolo základne trávnaty povrch (Blato). V Návsi bol povrch umelá tráva.

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká