DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

Mala Bytča 2011

1.miesto Ľ.P.- 13,74 P.P.- 14,12

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká