DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

Kamenná Poruba 2011

1.miesto - 13:932

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká