DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

FIREFEST 2011

1.miesto - Ľ.P: 14:58, P.P: 14:71

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká