DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

7.kolo SSHL 2011 - Horný Kelčov

1.miesto Ľ.P.-14,664 P.P.-14,976

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká