DHZ Podvysoká

Video - SÚŤAŽE

1.miesto - Ľ.P: 14:58, P.P: 14:71

1.miesto Ľ.P.- 13,74 P.P.- 14,12

1.miesto - 13:932

1.miesto + traťový rekord - 13:802

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká