DHZ Podvysoká

Hompage

Pomôžte nám, my pomôžeme vám

2 % 2012 nove.rtf, (94.13kB)

Dovoľujeme si Vás aj takýmto spôsobom požiadať o podporu Dobrovoľného hasičského zboru Podvysoká a jeho ďalšieho rastu. Svoje 2 percentá zo zaplatených daní môžete každoročne poukázať na rôzne verejnoprospešné účely. Štát aj takouto formou dáva možnosť aktívnym občanom, aby cielene investovali inak "štátne" peniaze do projektov, ktoré považujú za zmysluplné. Každý občan tak môže priamo podporiť, alebo udržať pri živote projekt, ktorý považuje za zmysluplný.

Ďakujeme za podporu

 

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká