DHZ Podvysoká

Hompage

Hasičský výcvik predvedený na domácej súťaži

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká