DHZ Podvysoká

Priebežná tabuľka SSHL 2010

 
Dobrovolný hasičský zbor Podvysoká